Insurance

In order to get insured, you should fill one of the following forms (according to your status) and submit to Yeter Halis (room 128).

Insurance form for students with family health-insurance

Insurance form for students without family health-insurance

You should also fill and submit the following form. Read announcements for details.

Click the link below and download the excel form. Fill all the spaces in the form. Send the filled form to ie-staj@metu.edu.tr 5 weeks before you start your summer practice. You are not allowed to make changes in the information you have sent, so before sending be sure that you filled all the fields correctly. Note that it is very difficult to change the submitted information. If you have problems with your data entries, you can send an e-mail to ie-staj@metu.edu.tr!

summer_practice_insurance_info

 

DUYURU:

5510 sayılı yasaya göre stajyer öğrencilerin staj süresince sigortalanmaları zorunlu olmaktadır. Bu seneye kadar sigorta kapsamı "meslek hastalıkları" ve "iş kazaları"nı içermekte ve bütün öğrenciler için aynı olmaktaydı.

2011'de kabul edilen yeni yasa ile (6111 sayılı yasa) sigorta kapsamında değişiklik yapılmıştır. Buna göre:

(a) Ailesinin bakmakla yükümlü olduğu öğrencilerin (yani öğrencinin ailesi tarafından kullanabildiği bir genel sağlık sigortası VARSA) staj süresince eskisi gibi "meslek hastalıkları" ve "iş kazaları" sigortası ODTÜ tarafından yaptırılacak,

(b) Ailesinin bakmakla yükümlü olmadığı öğrencilerin (yani öğrencinin ailesi tarafından kullanabildiği bir genel sağlık sigortası YOKSA) ise staj süresince "meslek hastalıkları", "iş kazaları" ve "genel sağlık" sigortası ODTÜ tarafından yaptırılacak.

Yeni durumda staj başvuru sigorta formlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

1- Her öğrenci bakılmakla yükümlü olup olmadığı bildiren (yani genel sağlık sigortası olup olmadığını bildiren) bir beyanname dolduracak. Beyannameler (a) ve (b) grubu için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

Beyannameyi indirmek için:

http://sp.ie.metu.edu.tr > Insurance (New!)

Öğrenci (a) grubunda ise "Insurance form for students with family health-insurance"

Öğrenci (b) grubunda ise "Insurance form for students without family health-insurance"

formunu dolduracaktır.

 

2- Sigorta bilgilerinin girildiği summer_practice_insurance_info.xls formunda değişiklikler olmuştur.

Formu indirmek için:

http://sp.ie.metu.edu.tr  > Insurance (New!)

Dosyada "GSS durumu" uygun biçimde doldurulacaktır.

 

3- Her iki form doldurulduktan sonra Yeter Halis (128)'e iletilecektir. “Beyanname” elden, “summer_practice_insurance_info.xls” e-posta ile iletilecektir. Formların tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.